Ανακοίνωση Συνδέσμου

Posted in Ανακοινώσεις

Αγαπητά μέλη,

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων μας ο Σύνδεσμος εδώ και 2 εβδομάδες εργάζεται πυρετωδώς μαζί με τους Νομικούς μας Συμβούλους για την προετοιμασία του επόμενου βήματος της Νομικής Διαδικασίας (Αστικές Αγωγές).

Είμαστε ήδη σε προχωρημένο στάδιο και θα υπάρξει σύντομα πληροφόρηση για την προετοιμασία και τις λεπτομέρειες. Επίσης οι νομικοί σύμβουλοι του Συνδέσμου είναι σε διαδικασία προσωπικής ενημέρωσης των μελών που κατέθεσαν προσφυγές μέσω τους.

Παράλληλα ο Σύνδεσμος συνεχίζει τις προσπάθειες που είχαν αναληφθεί και ανακοινωθεί με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα. Η κατάληξη αυτών των προσπαθειών δεν μπορεί να προβλεφτεί, όμως με θετική διάθεση καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υιοθετηθούν οι απόψεις και προτάσεις μας.

Ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε με εναλλακτικά σχέδια, πέραν των νομικών, στη περίπτωση μη αποδεκτής από το Σύνδεσμο κατάληξης.

Τέτοια εναλλακτικά σχέδια και ενέργειες είναι υπό επεξεργασία και προετοιμασία και θα χρειαστούν την έμπρακτη στήριξη και εμπλοκή όλων των μελών του Συνδέσμου. Όταν το σχέδιο δράσης και εφαρμογής τέτοιων μέτρων θα ολοκληρωθεί, θα ανακοινωθεί σε όλα τα μέλη και θα ζητηθεί και η βοήθεια σας για επιτυχή εκτέλεση.

Ο αγώνας συνεχίζεται χωρίς αναστολές και ενδοιασμούς.

Το λάβαρο μας δεν θα υποσταλεί πριν την τελική δικαίωση.