Θέση του Συνδέσμου αναφορικά με την απόφσση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Posted in Ανακοινώσεις

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Όπως πολλές φορές έχουμε ανακοινώσει, η δράση του ΣΥΚΑΛΑ στηρίζεται πάνω σε πέντε βασικούς άξονες. Ένας από αυτούς τους άξονες είναι και οι Νομικές Διαδικασίες. Μέσα από αυτές θα μπορέσουμε να εδραιώσουμε τις απαιτήσεις μας και να υποστηρίξουμε τους υπόλοιπους πυλώνες δράσης μας.

Μετά από πλήρη ανάλυση που μας έχουν παράσχει οι νομικοί του Συνδέσμου και χωρίς να κρίνουμε τις αυστηρά νομικές πτυχές της υπόθεσης, αντιλαμβανόμαστε ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 7/6/2013 έχει και αρνητικές και θετικές επιδράσεις στις υποθέσεις των καταθετών.

Μέσα στα αρνητικά συγκαταλέγονται:
 1. Η απόρριψη των 53 προσφυγών, που αναπόφευκτα προκαθορίζει και την τύχη που θα έχουν όλες οι υποθέσεις που επιδιώκουν την ακύρωση των διαταγμάτων για την εξυγίανση.
 2. Ο καθορισμός των δικαιωμάτων μας ως “αστικής φύσεως” παρά ως διοικητικής, αυτόματα αποκλείει την πιθανότητα δικαστικής ακύρωσης των διαταγμάτων και επαναφοράς των καταθέσεων μας στην κατάσταση που υπήρχε πριν την έκδοση των διαταγμάτων. Δηλαδή, τα διατάγματα δεν ακυρώνονται και η θεραπεία χρειάζεται να διεκδικηθεί στα επαρχιακά δικαστήρια μέσω αστικών αγωγών.
Το δεύτερο αυτό σημείο (δηλαδή ακύρωση των διαταγμάτων) ήταν σαφές από την αρχή, ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί. Από τα αρχικά στάδια τόσο οι νομικοί μας όσο και εμείς αναμέναμε ότι τελικά τα ζητήματα θα προχωρήσουν σε αστικά δικαστήρια εντός και εκτός Κύπρου, παρά να επιτευχθεί επαναφορά στην προτεραία κατάσταση.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και σύμφωνα με τις σημερινές πραγματικότητες η απόφαση του δικαστηρίου εμπεριέχει αρκετά θετικά σημεία για τους καταθέτες. Το Ανώτατο Δικαστήριο:
 1. Καθόρισε τον νομικό δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί από τους καταθέτες και ο οποίος είναι αυτός της αγωγής σε αστικά δικαστήρια για αποζημιώσεις
 2. Καθόρισε ότι δεν χρειάζεται να κριθεί είτε σε αυτή την απόφαση, είτε στο μέλλον στις αστικές διαδικασίες, το κατά πόσον τα διατάγματα που εκδόθηκαν είναι “πράξη κυβέρνησης”, εξαλείφοντας πλήρως τον κίνδυνο τα δικαιώματα μας να έμεναν χωρίς δικαστική εξέταση και θεραπεία.
 3. Υπέδειξε ότι τα αστικά δικαστήρια έχουν πιο ολοκληρωμένη εξουσία να κρίνουν στην ολότητα τους τα ζητήματα που εγείρονται τόσο σε σχέση με την νομιμότητα των ενεργειών του κράτους όσο και σχέση με τις αποζημιώσεις
 4. Υπέδειξε ότι στις αστικές διαδικασίες μπορούν να εγερθούν όλα τα ζητήματα της εξυγίανσης όπως μεταξύ άλλων:
  • Το κατά πόσον οι καταθέτες βρίσκονται σε χειρότερη θέση λόγω των μέτρων εξυγίανσης,
  • την προνομιακή μεταχείριση ορισμένων καταθετών (Ελλάδα, Αγγλία και εξαιρέσεις στην Κύπρο),
  • την ορθότητα της εκτίμησης και πώλησης περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής
 5. ευθύνες που προηγούνται της εξυγίανσης και οδήγησαν την Λαϊκή στην διαδικασία εξυγίανσης.
 6. Υπέδειξε ότι οι αστικές διαδικασίες θα μπορούν να εγερθούν εναντίον όλων των σχετιζόμενων προσώπων όπως εναντίον της Λαϊκής της ίδιας, εναντίον της Πολιτείας, εναντίον Ευρωπαϊκών θεσμών και άλλων.
Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια πιστεύουμε ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι διαδικαστικής φύσης. Καθορίζει ουσιαστικά την δικαιοδοσία στην οποία θα πρέπει να εγερθούν τα ζητήματα που μας αφορούν, περιγράφει γενικά τα ζητήματα που θα αποφασιστούν και τα πρόσωπα τα οποία θα εμπλέκονται.

Εμείς όπως είχαμε επεξηγήσει τόσο στην Γενική Συνέλευση του ΣΥΚΑΛΑ όσο και σε προηγούμενη μας ανακοίνωση, είχαμε προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο. Οι νομικοί μας σύμβουλοι βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ετοιμασίας των σχετικών αστικών μέτρων στα επαρχιακά δικαστήρια. Είναι επίσης σε διαβούλευση με νομικούς συμβούλους του εξωτερικού σε ότι αφορά μέτρα που προγραμματίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσοι έχουν καταθέσει προσφυγές πρέπει να έχουν ήδη λάβει ξεχωριστό ενημερωτικό κατ’ ευθείαν από τους νομικούς συμβούλους. Επίσης οι νομικοί σύμβουλοι του Συνδέσμου θα επικοινωνήσουν προσωπικά μαζί με τους καταθέσαντες προσφυγές.

Για τις αστικές αγωγές θα χρειαστούν επιπρόσθετα στοιχεία / έγγραφα (πέραν αυτών που χρησιμοποιήθηκαν για τις προσφυγές). Θα ειδοποιηθείτε σύντομα ούτως ώστε να τα ετοιμάσετε.