Τελευταία ημερομηνία υποβολής των εντολών για έγερση Προσφυγής είναι η 30 Μαΐου 2013

Posted in Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία ημέρα αποδοχής οδηγιών για προσφυγές από τα μέλη του ΣΥΚΑΛΑ προς τους νομικούς συμβούλους του συνδέσμου είναι η Πέμπτη 30.5.2013 και ώρα 20:00.