ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΚΑΛΑ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Posted in Ανακοινώσεις

Θέμα: Νομικά Διαβήματα αναφορικά με τα γεγονότα του Μαρτίου 2013, που επηρέασαν καταθέσεις.

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα που συζητήθηκε σε γενικές γραμμές κατά την τελευταία μας Γενική Συνέλευση και που αναλάβαμε, σαν ΔΣ του ΣΥΚΑΛΑ, να προωθήσουμε σε σας επιπρόσθετες λεπτομέρειες αναφορικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις που πιθανόν να έχουμε ως πιστωτές / καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας, ακολούθως των Διαταγμάτων και Κανονισμών που εκδόθηκαν το 2013 δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Νόμου (Ν. 17(Ι)/2013), συνεπεία των οποίων επηρεάστηκαν αρνητικά οι καταθέσεις μας.

Σε συνεννόηση με τα δικηγορικά γραφεία με τα οποία το ΔΣ του ΣΥΚΑΛΑ συνεργάζεται, οι νομικοί μας σύμβουλοι, από το Μάρτιο του 2013, είναι σε επαφή με ένα από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες επί του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Άγγλο QC), με ευρεία εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να εξεταστούν πιθανές βάσεις επί των οποίων θα μπορούσε να στηριχθεί αξίωση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και προς καθορισμό των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, εναντίον των οποίων τέτοια απαίτηση θα μπορούσε να υποβληθεί. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού, παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να καθοριστεί ο κατάλληλος χρόνος, από στρατηγικής πλευράς, για έγερση των σχετικών διαδικασιών.

Κατόπιν συζητήσεων με τον εμπειρογνώμονα (και σχετικής γνωμάτευσης που οι νομικοί μας έλαβαν), έχουμε, μετά από ενδελεχή βέβαια διαβούλευση με τους νομικούς μας, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι τουλάχιστο συζητήσιμο ότι οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες οδήγησαν στην εφαρμογή μέτρων που επηρέασαν τους καταθέτες στην Κύπρο, ήταν αντίθετες με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ότι υφίστανται δυνητικά βάσιμοι λόγοι για έγερση απαίτησης για αποζημιώσεις ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του Άρθρου 340 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κόστος για την έγερση τέτοιας διαδικασίας δεν είναι ευκαταφρόνητο. Το θετικό όμως είναι ότι επειδή θα υπάρξουν αρκετοί καταθέτες που θα εμπλακούν, το κόστος για τον κάθε συμμετέχοντα δεν θα είναι αποτρεπτικό.

Για αυτό τον σκοπό και αν επιθυμείτε να εμπλακείτε  σε τέτοια διαδικασία, παρακαλούμε όπως:

(α) συμπληρώσετε, υπογράψετε και επιστρέψετε σε εμάς το έγγραφο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» (στο τέλος αυτής της ανακοίνωσης) σαρώνοντας το και στέλνοντας το στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (ηλεκτρονική διεύθυνση μόνο για αυτό τον σκοπό)  ή

(β)  συμπληρώσετε, υπογράψετε και επιστρέψετε σε εμάς το έγγραφο («ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ») στο φαξ +357 25378700

Η Δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να συμπληρωθεί και σταλεί από ΟΛΟΥΣ τους ενδιαφερομένους  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΝΟΣ ΟΤΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΕΤΟΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΑΛΑ.

Σημειώστε ότι μπορεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο (εταιρεία) να συμμετάσχει σε αυτή την διαδικασία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ του αν έχει ή όχι αγωγή (ές) στην Κύπρο ή όχι.

Επειδή δεν έχουμε ακριβή αριθμό ενδιαφερομένων, δεν έχουμε και ακριβές ποσό για τον κάθε ενδιαφερόμενο / δικαιούχο.  Όσοι περισσότεροι είμαστε τόσο χαμηλότερο θα είναι το κόστος.

Βάσει πρόχειρων υπολογισμών βασισμένων στην υπόθεση συμμετοχής 500 καταθετών, το κόστος υπολογίζεται στα Ευρώ 400,00 ανά καταθέτη. Αν ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξηθεί στους 1000, το κόστος μειώνεται σε Ευρώ 200,00 περίπου ανά δικαιούχο.

Η προτροπή μας είναι να προχωρήσουμε με την υποβολή της απαίτησης και ο καθένας μας να προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει τον αριθμό των ενδιαφερομένων, ώστε το κόστος να μειωθεί όσο το δυνατό περισσότερο.

Σημειώνουμε ότι για να καταστεί εφικτή η υποβολή της σχετικής απαίτησης, θα πρέπει να παραλάβουμε το πιο πάνω αναφερόμενο έγγραφο, δεόντως υπογεγραμμένο, μέχρι τις 15.02.2018.

Αμέσως μετά και σύμφωνα με τον αριθμό των ενδιαφερομένων, θα σας ενημερώσουμε για το κόστος, ούτως ώστε να προχωρήσετε με την υπογραφή διοριστηρίου για τους νομικούς και την πληρωμή. Αν μετά από την ενημέρωση σας για το κόστος, αποφασίσετε να μην συμμετέχετε στην διαδικασία, μπορείτε να αποσυρθείτε χωρίς κανένα κόστος.

Οι πληρωμές σας θα κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό του ΣΥΚΑΛΑ που θα δημιουργηθεί για αυτό τον συγκεκριμένο σκοπό και θα γίνονται πληρωμές προς τους νομικούς σύμφωνα με την πρόοδο της διαδικασίας και του κόστους που θα πρέπει να καλύπτεται.

Σημειώστε ότι το αγώγιμο δικαίωμα ΛΗΓΕΙ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2018. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αποφασίσουν να μην εμπλακούν τώρα, δεν θα μπορούν να υποβάλουν τέτοια απαίτηση στο μέλλον και τούτο επειδή η οποιαδήποτε απόφαση εκδοθεί, θα αφορά μόνο αυτούς που θα εμπλακούν στην εν λόγω νομική διαδικασία. Αυτό το σημειώνουμε, διότι στο παρελθόν ακούσαμε από διάφορους, πονηρά σκεπτόμενους, ότι «αν δικαιωθούν αυτοί που κινήθηκαν νομικά, θα δικαιωθούμε και εμείς και θα έχουμε εξοικονομήσει νομικά έξοδα». ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε τυχόν ερωτήσεις έχετε αναφορικά με τα ανωτέρω.

Το τηλέφωνο του ΣΥΚΑΛΑ είναι 70007988.

ΔΣ ΣΥΚΑΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εγώ ο / η …………………………………………..(ονοματεπώνυμο) με αριθμό ταυτότητας ………………………….., τηλέφωνο ……………………………….. και ηλεκτρονική

διεύθυνση …………………………………………………………………………………………… δηλώνω το ενδιαφέρον μου για εμπλοκή στην νομική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (JOINT ACCOUNTS), ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Όνοματεπώνυμο: …………………………………………………………………

Αρ. Ταυτότητας: …………………………………….

Τηλέφωνο:……………………………………………

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ………………………………………..

Όνοματεπώνυμο: …………………………………………………………………

Αρ. Ταυτότητας: …………………………………….

Τηλέφωνο:……………………………………………

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ………………………………………..

Όνοματεπώνυμο: …………………………………………………………………

Αρ. Ταυτότητας: …………………………………….

Τηλέφωνο:……………………………………………

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ………………………………………..

 

Υπογραφή: ……………………………………….