ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΚΑΛΑ

Posted in Ανακοινώσεις

Σήμερα ο ΣΥΚΑΛΑ είχε την Γενική του συνέλευση με θέματα:

1.     Αγωγές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (ενημέρωση)

2.     Αρχαιρεσίες – 2 νέοι εθελοντές προστέθηκαν στο ΔΣ – Μιχάλης Χατζηγιάννης και Χρίστος Ανδρέου

3.     Εκλογές 2018, Ανάλυση θέσεων υποψηφίων και αξιολόγηση τους

Σε ότι αφορά το τρίτο θέμα, το απαύγασμα με το πέρας της Γενικής Συνέλευσης είναι το ακόλουθο.

Ο ΣΥ.ΚΑ.ΛΑ δεν είναι πολιτικό κίνημα και δεν ευελπιστεί να δώσει κατεύθυνση στα μέλη του προς συγκεκριμένη υποψηφιότητα για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές. Ταυτόχρονα όμως, έχουμε εμπλακεί σε πολλαπλές και μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αποκλειστικά και μόνον σε σχέση με την αποκατάσταση των κουρεμένων καταθετών. Η διαπραγμάτευση αυτή κατέληξε σε μια σειρά γραπτών προτάσεων από τους υποψήφιους προέδρους τις οποίες καθηκόντως αξιολογούμε ως ακολούθως:

Κατ' αρχήν εκτιμούμε το γεγονός ότι οι υποψήφιοι αναγνωρίζουν το γεγονός ότι οι κουρεμένοι καταθέτες άδικα και υπέρμετρα πλήρωσαν για τη διάσωση του κράτους και του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, για αποκατάσταση τους. Εφ’  όσον όλοι συμφωνούν, φρόνιμο θα ήταν να συγκεράσουν τις προτάσεις τους για ένα αποδεκτό και υλοποιήσιμο αποτέλεσμα

Πέραν αυτού

  • Οι προτάσεις της Κυβέρνησης / κου Αναστασιάδη κρίνονται προς την ορθή κατεύθυνση αλλά υπολείπονται σημαντικών λεπτομερειών.
  • Η προτάσεις του κου Παπαδόπουλου, παρόλα τα θετικά στοιχεία,  κρίνονται χρονικά μεροληπτικές και αδικαιολόγητα ετεροβαρείς σε βάρος των καταθετών.
  • Οι προτάσεις του κου Λιλλήκα κρίνονται προς τη ορθή κατεύθυνση, χρήζουν κάποιων σοβαρών διασαφηνίσεων και προσθήκης λεπτομερειών.
  • Οι προτάσεις του κου Μαλά, παρόλο που αναγνωρίζουν την αδικία, κρίνονται ανεπαρκείς γιατί το μόνο που προνοούν  είναι ότι ο υποψήφιος θα επιληφθεί του θέματος αφού εκλεγεί

ΔΣ ΣΥΚΑΛΑ