ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΚΑΛΑ - ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Posted in Ανακοινώσεις

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, υπό την ιδιότητα της σαν Αρχή Εξυγίανσης, ανακοίνωσε την πώληση της θυγατρικής της Λαϊκής Τράπεζας στην Ουκρανία για 2.5 εκατομμύρια ευρώ!

Ο ΣΥΚΑΛΑ πληροφορήθηκε οτι η θυγατρική τράπεζα της Λαϊκής στην Ουκρανία αναμένει πληρωμή απο ασφαλιστική εταιρεία που ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ, σαν αποτέλεσμα κατάχρησης που έγινε απο υπαλλήλους της Ουκρανικής θυγατρικής, πράξη / παρανομία η οποία καλύπτεται απο το ασφαλιστικό συμβόλαιο.

Οι πληροφορίες φέρουν το πωλητήριο έγγραφο για πώληση της Ουκρανικής θυγατρικής να περιλαμβάνει όρο που παραχωρεί το 50% του ποσού που θα πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία, στον αγοραστή. Δηλαδή, όταν η ασφαλιστική εταιρεία προχωρήσει στην πληρωμή αυτής της απαίτησης, ο αγοραστής θα έχει πάρει την Ουκρανική τράπεζα χωρίς να πληρώσει οποιοδήποτε ποσο.  Θα πληρώσει 2.5 εκατομμύρια αλλα θα εισπράξει 4 εκατομμύρια.  Δηλαδή θα τους πληρώσουμε και 1.5 εκατομμύρια ευρώ για να τους χαρίσουμε την τράπεζα!

Προκαλούμε την αρχή εξυγίανσης να διαψεύσει δημόσια τις πιο πάνω πληροφορίες, δίδοντας την συμφωνία πώλησης στην δημοσιότητα.

ΔΣ ΣΥΚΑΛΑ