Επιστολή προς την Αρχή Εξυγίανσης

Posted in Ανακοινώσεις

Πρόεδρο και μέλη Αρχής Εξυγίανσης

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Λευκωσία                                                                                                                             19 Μαΐου 2017

 
Έντιμη κα. Διοικητά και Μέλη της Αρχής Εξυγίανσης,

Αναφερόμαστε σε συνάντηση που μας παραχωρήσατε για τις 22 Μαΐου σε ανταπόκριση επιστολής μας 10ης Απριλίου στην οποία ζητούσαμε επείγουσα συνάντηση για να συζητηθεί συγκεκριμένα η ενδεχόμενη πώληση μετοχών της Τράπεζας Κύπρου επ’  ονόματι της Λαϊκής Τράπεζας, τελούσας υπό εξυγίανση.


Μετά από πρόσφατες ενέργειες σας και συστηματική συμπεριφορά της Αρχής να αγνοεί επανειλημμένα και προκλητικά τις θέσεις πιστωτών της Λαϊκής που ο Σύνδεσμος μας εκπροσωπεί, θεωρούμε ότι η αιτηθείσα συνάντηση είναι πλέον αχρείαστη.

Ο απολογισμός της τετραετούς, και πλέον, διαδικασίας εξυγίανσης και διαχείρισης μόνο αποτυχίες έχει να επιδείξει.

  • Χάσατε την θυγατρική της Λαϊκής στην Ρωσία, με σοβαρότατες κατηγορίες και αιτιολόγηση από την Ρωσική Κεντρική Τράπεζα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για χρηματοδότηση τρομοκρατίας και χορήγηση παράτυπων δανείων

  • Αναλάβατε περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής της τάξης των 900 εκατομμυρίων ευρώ (σύμφωνα με εσάς 600 εκατομμυρίων), των οποίων η σημερινή αξία είναι κάτω από 300

  • Δύο Ειδικοί Διαχειριστές, επιλεγμένοι και διορισμένοι από την Αρχή Εξυγίανσης παραιτήθηκαν για λόγους, μεταξύ άλλων, διαφωνιών με την Αρχή Εξυγίανσης σε ότι αφορά στρατηγική και τρόπους διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων

  • Πουλήσατε το μισό μετοχικό κεφάλαιο που κατείχε η Λαϊκή στην Τράπεζα Κύπρου σε τιμή που ούτε την χρηματιστηριακή τιμή της ημέρας πώλησης δεν εξασφαλίσατε

  • Στην τελευταία συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών που η Αρχή και ο ΣΥΚΑΛΑ ήταν προσκεκλημένοι, καταθέσατε (προφορικά πάντα) το πέμπτο χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσης της εξυγίανσης με τρόπο που αφήνεται να νοηθεί ότι και αυτό το χρονοδιάγραμμα έχει μεγάλες πιθανότητες να μην υλοποιηθεί αφού πάλι είναι «στο περίπου»

Οι συναντήσεις μεταξύ Αρχής Εξυγίανσης και ΣΥΚΑΛΑ, που δεν ήταν λίγες, ουδέποτε κατέληξαν σε οποιαδήποτε συμφωνία επί οποιουδήποτε θέματος. Απλά μας κουνούσατε το δάκτυλο υπενθυμίζοντας μας ότι η νομοθεσία σας έδινε το ελεύθερο να ενεργήσετε και να πράξετε κατά δική σας και μόνο βούληση, βολικά ξεχνώντας ότι είναι τα απομεινάρια της ληστείας του αιώνα που κληθήκατε να προστατεύσετε και να διαχειριστείτε, για λογαριασμό των πιστωτών της Λαϊκής.

Σπάνια πήραμε απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερωτήματα θέταμε ή εκεί που αποφασίζατε να δώσετε κάποιου είδους απάντηση, αυτή ήταν αόριστη και ατεκμηρίωτη.

Ως εκ τούτου το ΔΣ του ΣΥΚΑΛΑ σε έκτακτη συνεδρία του αποφάσισε ότι συνάντηση μαζί σας απλά θα είναι επανάληψη των προηγούμενων, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, όπως όλες οι άλλες, άλλωστε. Για αυτούς του λόγους την ακυρώνουμε.

Παραθέτουμε πιο κάτω ερωτήματα που κατά καιρούς θέσαμε, στα οποία ουδέποτε πήραμε απάντηση και παρακαλούμε όπως μας τα απαντήσετε γραπτώς.

Ποιος είναι ο ισολογισμός της Διαχείρισης / εξυγίανσης από το Μάρτιο του 2013 μέχρι σήμερα με λεπτομερή  ανάλυση εσόδων και εξόδων 

Χρήματα που πληρώθηκαν σε συμβούλους, νομικούς, λογιστές και άλλους, ονομαστικά και για ποιο λόγο

Συγκεκριμένα ποσά που πληρώθηκαν η θα πληρωθούν στους συμβούλους σχετικά με την πώληση των μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου

Προμήθειες που πληρώθηκαν ή θα πληρωθούν στους ιδίους συμβούλους για το ίδιο θέμα

Ποια είναι η πρόβλεψη σας για το πόσα χρήματα ακόμα θα δαπανηθούν μέχρι το τέλος της διαχείρισης

Ποια είναι η πρόβλεψη σας για το κόστος της εκκαθάρισης

Ποια είναι η πρόβλεψη σας για το πόσα χρήματα τελικά θα απομείνουν για διανομή στους πιστωτές από τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναλάβατε να διαχειριστείτε προ τετραετίας και πλέον

Επειδή κάθε φορά που ρωτούμε παίρνουμε και διαφορετική απάντηση (αν πάρουμε), παρακαλούμε όπως τύχουμε της γραπτής σας απάντησης.

Σας ευχαριστούμε.

ΔΣ ΣΥΚΑΛΑ


ΥΓ Η παρούσα επιστολή θα κοινοποιηθεί σε όλα τα ΜΜΕ, τα Κοινοβουλευτικά κόμματα, σε όλους τους Βουλευτές, στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, στον Γενικό Ελεγκτή, στον Γενικό Εισαγγελέα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.