Ανακοίνωση ΣΥΚΑΛΑ - Ενημέρωση Εγγραφής

Posted in Ανακοινώσεις

Μέσα στα πλαίσια μιας πιο σωστής οργάνωσης και πληρέστερης ενημέρωσης των μελών και υποστηρικτών του ΣΥΚΑΛΑ, ο Σύνδεσμος έχει προχωρήσει στην δημιουργία διαδικτυακής πύλης (www.sykala.org, επιλογή «ενημέρωση εγγραφής») μέσω της οποίας τα μέλη και άλλοι μπορούν να εισαγάγουν τα στοιχεία τους για να έχουν πλήρη ενημέρωση σε ότι αφορά τις ενέργειες και εξελίξεις στο θέμα μας. Η παρούσα πρωτοβουλία κατέστη αναγκαία λόγω αλλαγών στα στοιχεία των μελών μας στη βάση δεδομένων του Συνδέσμου, λόγω επέκτασης της βάσης δεδομένων σε άλλες κατηγορίες επηρεασμένων (πέραν της Λαϊκής) που επιθυμούν να τυγχάνουν ενημέρωσης για τις εξελίξεις, όπως επίσης και για καλύτερη εξυπηρέτηση και συντονισμό.

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας επικαιροποίησης, ο ΣΥΚΑΛΑ προτίθεται να εκδώσει ταυτότητες που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις ενδεχόμενης παραχώρησης δικαιωμάτων από την Πολιτεία.

Ο ΣΥΚΑΛΑ στο εγγύς μέλλον θα ενημερώσει τα μέλη και υποστηρικτές του για τα ακόλουθα θέματα:

  1. Πορεία των αστικών αγωγών που κατατέθηκαν στα επαρχιακά δικαστήρια στην Κύπρο για αποκατάσταση /αποζημιώσεις σε ότι αφορά την κλοπή των αποταμιεύσεων τον Μάρτη του 2013.
  2. Σύγκλιση γενικής Συνέλευσης του ΣΥΚΑΛΑ που προγραμματίζεται σύντομα. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη.
  3. Οργάνωση και απόφαση επιλογής υποψηφίου για στήριξη στις Προεδρικές εκλογές του 2018 που προϋποθέτει εξασφάλιση από τον επιλεγέντα υποστηριζόμενο υποψήφιο σχεδίου αποκατάστασης
  4. Ενημέρωση για επαφές του ΔΣ ΣΥΚΑΛΑ με Κοινοβουλευτικά κόμματα, Εκτελεστική Εξουσία και άλλους Κρατικούς θεσμούς και αξιωματούχους.

Σημειώνουμε ότι οποιεσδήποτε ενέργειες και οτιδήποτε επιτευχθεί μέσα από την διαπραγμάτευση του ΣΥΚΑΛΑ με την Πολιτεία θα είναι ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ηλεκτρονικά την διαδικτυακή πύλη www.sykala.org και επιλέξετε «ενημέρωση εγγραφής» για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ούτως ώστε να βοηθήσετε τον Σύνδεσμο να σας εξυπηρετεί και ενημερώνει σωστά και τακτικά. Αν δεν έχετε προσωπική πρόσβαση στο διαδίκτυο, ζητείστε από συγγενικό / φιλικό σας πρόσωπο να εισαγάγει τα στοιχεία σας για λογαριασμό σας. Αν και αυτό δεν είναι εφικτό, παρακαλούμε όπως τηλεφωνήσετε στον Παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό του Συνδέσμου (70007988) για να δώσετε τα στοιχεία σας σε λειτουργούς του ΣΥΚΑΛΑ, οι οποίοι θα αναλάβουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία σας για λογαριασμό σας.

Αν τηλεφωνείτε από το εξωτερικό παρακαλούμε επικοινωνήστε ως ακολούθως:
-Για συνομιλία στα Ελληνικά με τον αριθμό +35799438563
-Για συνομιλία στα Αγγλικά με τον αριθμό +35799977188
-Για συνομιλία στα Ρωσικά με τον αριθμό +35799220246

Ευχαριστούμε

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥΚΑΛΑ