Συχνές Ερωτήσεις

Posted in Συχνές Ερωτήσεις

ΕΡ. Μπορούμε να πάμε κατ’ ευθεία στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια συλλογικά και να μη λάβουμε άλλα νομικά μέτρα στη Κύπρο;

ΑΠ. Η θέση του Συνδέσμου (και μετά από διαβούλευση με τους νομικούς του) είναι ότι Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) θα απευθυνθούμε αφού εξαντλήσουμε τα τοπικά ένδικα μέσα στη Κυπριακή Δικαιοσύνη. Στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) μπορούμε να κινηθούμε για αποζημιώσεις κυρίως εναντίον Ευρωπαϊκών Θεσμών, πράγμα το οποίο εξετάζεται αυτή τη στιγμή από τους Νομικούς του Συνδέσμου.


ΕΡ. Για όσους δεν έκαναν προσφυγές σημαίνει ότι τώρα έχουμε δικαίωμα για Αστικές και για Ευρωπαϊκά Δικαστήρια;

ΑΠ. Ναι


ΕΡ. Τι γίνεται με τα χρήματα που πληρώθηκαν για προσφυγές;

ΑΠ. Σε ότι αφορά τους Νομικούς του Συνδέσμου, σημαντικό μέρος των πληρωθέντων χρημάτων Θα θεωρηθούν σαν πληρωμή έναντι του κόστους των αστικών αγωγών στα Επαρχιακά Δικαστήρια. Το κόστος των αστικών αγωγών συζητείται αυτή τη στιγμή και θα αποφασιστεί σύντομα και βεβαίως θα ενημερωθείτε.