Ενημέρωση Συνδέσμου Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας

Παρακαλώ να συμπληρωθεί ξεχωριστά για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο (εταιρεία). Να συμπληρωθεί το πεδίο Άτομο Επικοινωνίας σε περίπτωση που είναι διαφορετικό από το ονοματεπώνυμο του επηρεαζόμενου ατόμου (καταθέτη).

(ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

ΕΠΩΝΥΜΟ
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο.

ΟΝΟΜΑ
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο.

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Please type your ID Card Number

(ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο.

ΑΡ. ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΡ. ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο.

ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο.

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

EMAIL
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο με το email σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ «Χ» ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ:

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΥΚΑΛΑ

Invalid Input