Ανακοίνωση ΣΥΚΑΛΑ

Posted in Σύνδεσμος

Ο ΣΥΚΑΛΑ χαιρετίζει τις προσπάθειες που γίνονται από μερίδα της πολιτικής ηγεσίας για να διασφαλιστούν οι καταθέσεις των συμπατριωτών μας στον Συνεργατισμό και γενικότερα η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζουμε σε όλους ότι το 2013 όταν απειλείτο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η ύπαρξη του Κράτους, το βάρος της καταστροφής και την διάσωση επωμίστηκαν οι καταθέτες της Λαϊκής. Η προστασία των καταθέσεων στον Συνεργατισμό είναι απτή απόδειξη ότι εάν γινόταν σωστότερος χειρισμός από το Κράτος και την Κεντρική Τράπεζα το 2012 - 2013 θα μπορούσε να αποφευχθεί το κούρεμα στην Λαϊκή. Επίσης φαίνεται σαφώς η αδικαιολόγητη διάκριση που γίνεται εις βάρος των καταθετών της Λαϊκής η οποία επαναλαμβάνουμε, αποτελεί θετική εξέλιξη για τους καταθέτες του Συνεργατισμού, όμως αφήνει τους καταθέτες της Λαϊκής σε δυσμενή θέση χωρίς αποχρώντα λόγο.

Ο ΣΥΚΑΛΑ εδώ και 5 χρόνια υποστηρίζει κάθε προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας να διορθώσει τις στρεβλώσεις και θέτει ρεαλιστικές, λειτουργικές προτάσεις για την αποκατάσταση των καταθετών της Λαϊκής. Αναμένουμε να δούμε την ίδια σπουδή από την πολιτική ηγεσία, για αποκατάσταση της αδικίας που παραμένει εις βάρος των καταθετών της Λαϊκής που για πέντε και πλέον χρόνια τυγχάνουν δυσμενέστατης και άνισης αντιμετώπισης από την Πολιτεία.

Ελπίζουμε επίσης ότι τα περιουσιακά στοιχεία (δάνεια και εξασφαλίσεις) που θα διαχειριστεί ο υπό εκκόλαψη φορέας, να μην τύχουν τής ίδιας ποιότητας διαχείρισης όπως τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής που απομειώνονται ραγδαία με ορατή προοπτική να εξαφανιστούν τελείως. Και πάλι, βέβαια, να μην φταίει κανένας!

ΔΣ ΣΥΚΑΛΑ

Παρουσίαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου - General Assembly Presentation - Общая презентация

Παρουσίαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου
Presentation of the General Assembly of the Association
Общая презентация совещание